Кожен консалтинговий проект є унікальним. Ми не використовуємо готові рішення. Перед формуванням програми консалтингового проекту ми завжди проводимо бізнес аудит, за допомогою якого визначаємо сильні і слабкі сторони компанії, ключові проблемні місця, можливості модернізації і розраховуємо прогнозований економічний ефект від реалізації комплексного проекту.


КОНСАЛТИНГ – процес надання кваліфікованої допомоги з великого спектру питань у сфері управлінської, фінансової, технічної та технологічної діяльності. Вона надається незалежними консультантами з метою вирішення певних проблем.

 

КОНСАЛТИНГ покликаний підвищити ефективність діяльності фірми або компанії, поліпшити якість управління, збільшити продуктивність праці кожного співробітника підприємства.


Комплексний консалтинговий проект може складатися з наступних пунктів:

Мал. 1. Можлива структура консалтингово проекту

Мал. 2.  Можлива структура консалтингово проекту

 

Консалтинг необхідний у таких випадках:

    1. У разі «кризи» зростання: коли компанія завершила етап розвитку, і вимагає переходу на новий рівень.
    2. Коли певна компанія з надійним статусом планує перебудувати всю систему. Це може бути викликано зміною форм власності, розширенням діяльності, переорієнтацією структури на більш вигідні напрямки бізнесу та іншими процесами.
    3. Для створення іміджу або закріплення певних підприємством лідерських позицій на ринку. В цьому випадку, фірма звертається в професійну консалтингову компанію з метою проведення ревізії своєї діяльності (для прикладу, здійснює аудиторську перевірку) і після цього робить результати подібної роботи надбанням гласності.
    4. Коли підприємство або компанія знаходяться на межі краху і не може вибратися з такого становища своїми силами. Це може бути викликано відсутністю внутрішніх ресурсів для швидкої та адекватної реакції на ситуацію, що склалася, брак досвіду чи інші фактори.
    5. У випадках, коли в керівництві компанії немає згоди щодо найважливіших питань, тоді компанія потребує свіжих ідей та кваліфікованої допомоги для здійснення проектів.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНИХ КОНСАЛТИНГОВИХ РІШЕНЬ

 

ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ В НАШИХ КОНСУЛЬТАНТІВ!
+38 (044) 35 459 77
info@h-art.com.ua