ПЕРЕВАГИ МЕТОДУ

 •  отримання всебічної оцінки: 1) оцінка компетенції (знань, умінь, навичок, цінностей, особистісних особливостей); 2) оцінка результативності (досягнення цілей, бізнес-результатів, KPI);
 •  моделювання критеріїв оцінки під вимоги корпоративних стандартів (як критерії виступають компетенції, розроблені для конкретної організації);
 •  дозволяє отримати всебічну думку про співробітника;
 •  надає точні дані для формування планів персонального розвитку, а також виявити потреби в коригуванні корпоративної культури, формуванні кадрового резерву, і ротації персоналу.

ОЦІНКА 360 ° (ONLINE)

В основі запропонованого нами підходу оцінки менеджерських, лідерських та особистих якостей керівників лежить метод оцінки 360 градусів, мета якого – визначити рівень відповідності займаній посаді за допомогою опитування керівника, підлеглих, колег, клієнтів та самого оцінюваного.

ЦІЛІ ОЦІНКИ 360 ГРАДУСІВ

 • розвиток і особистісний ріст;
 • визначення потреб у навчанні;
 • підвищення ефективності роботи;
 • підготовка кадрового резерву;
 • стимулювання діалогу «начальник – підлеглий»;
 • контроль і прийняття кадрових рішень

ЕТАПИ

 1. Визначення переліку компетенцій, узгодження їх з Замовником
 2. Розробка форми анкети (до 50 питань), узгодження з Замовником
 3.  Узгодження підходу до підрахунку результатів з Замовником.
 4.  Визначення групи «оцінювачів» для кожного керівника (ПІБ / посада / статус (клієнт / партнер / колега )
 5.  Розміщення анкети на ресурсі, розсилка короткої інструкції щодо заповнення та прав доступу для оцінювачів.
 6. Зведення результатів оцінки, формування аналітичного звіту: 1) результати оцінки кожного співробітника; 2) рекомендації (ротація, розвиток / навчання)
 7. Формування планів перспективного розвитку для кожного оцінюваного співробітника.
 8.  Надані дані допоможуть Замовнику в коригуванні корпоративної культури, формуванні кадрового резерву, і ротації персоналу.

ОЦІНКА НА ОСНОВІ KPIs

ЕТАПИ

 1.  Отримання від Замовника карт функціоналу для кожної оцінюваної посади.
 2.   Отримання від Замовника даних про виконання цілей за встановлений період (якщо Замовник використовує інструмент управління по цілям).
 3.   Формування KPIs для кожної посади на основі наданого функціоналу.
 4.  Отримання інформації від Замовника по сформованому переліку KPIs .
 5.  Аналіз ефективності діяльності кожного співробітника в порівнянні з планами, галузевими нормами і в співвідношенні з іншими аналогічними посадами в Компанії Замовника (якщо посада не унікальна, як наприклад, HRD, FD etc .).
 6. Формування аналітичного звіту про продуктивність кожного співробітника, надання звіту Замовнику.

Надані дані про продуктивність доповнять дані оцінки 360 °, а також ляжуть в основу модернізації системи матеріальної мотивації.


В результаті проведення оцінки Замовник отримує:

1) Аналітичний звіт, в якому відображається:
– Результати оцінки 360 ° (в балах);
– Аналітична записка з роз’ясненням результатів оцінки 360 °;
– Порівняння фактичних KPIs оцінюваного співробітника з 1) галузевими нормами; 2) результатами роботи співробітників компанії, що працюють на аналогічних посадах;
– Аналітична записка з роз’ясненням результатів оцінки на основі KPIs .
2) Карта перспективного розвитку для кожного оцінюваного співробітника на наступний період (6-12 місяців).

 

 


НАДАННЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ ОЦІНЮВАНИМ– КЛЮЧОВИЙ ЕТАП ПРОЕКТУ.

ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ У НАШИХ КОНСУЛЬТАНТІВ!
+38 (044) 35 459 77
info@h-art.com.ua