CТРАТЕГІЯ – це «бачення» компанії, її «генеральний план дій», який визначає довгостроковий напрямок (вектор) розвитку організації, ЇЇ цілей, форм діяльності, системи взаємин як усередині організації, так і з клієнтами та партнерами, позиції компанії в бізнесі та соціальному середовищі.

Чітке розуміння стратегії дозволяє визначити оптимальну структуру компанії, її організаційну модель, розрахувати ресурси, які необхідні для досягнення поставлених цілей (фінансові, людські, матеріальні).

Створення стратегії – ключова функція власників / засновників компанії. Це робочий інструмент, який демонструє основну мету, а також визначає етапність дій / кроків, які приведуть до її досягнення.

СТРАТЕГІЯ – це те, як засновники / власники бачать свою організацію і її перспективи розвитку. Це чітке розуміння, в чому перевага компанії і продукту, чим Компанія і продукт відрізняється від конкурентів, яке майбутнє компанії ми бачимо в короткостроковий і довгостроковий період, які цінності повинні розділяти співробітники, для того щоб отримувати очікуваний результат, і що, в свою чергу, компанія може запропонувати і гарантувати співробітникам, для того щоб вони могли досягти поставлених цілей.

Новаторство, меритократія і відповідальність?  Розширення прав і можливостей, культура цінностей, залучення співробітників?  Самоорганізація, цілісність, соціальна відповідальність? Які ми? На який вектор орієнтовані?

 На ці питання також відповідає стратегія компанії.

Послуга «ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ КОМПАНІЇ» передбачає допомогу з боку консультантів компанії «H-ART» засновникам / власникам Компаній в розробці своєї власної та унікальної стратегії.

В процесі ряду сесій стратегічного планування ми надихаємо засновників / власників відповісти на ключові питання:

 

 

  1. Сильні сторони компанії – співробітники, продукт, технології,
    інновації
  2. Особливості та конкурентні переваги продуктів
  3. Наше бачення (наше найближче майбутнє)
  4. Наші цінності
  5. Що ми цінуємо в кожному співробітнику
  6. Очікуваний результат діяльності Компанії
  7. Ключові (стратегічні) завдання на найближчі 3 роки
  8. Фінансові цілі на періоди

 

В ході стратегічних сесій крім засновників / власників також залучаються експерти – ключові співробітники компанії, які допомагають з аналітичною інформацією, надають необхідні звіти та статистичні показники, рекомендують ті чи інші рішення. Таким чином, стратегія компанії є не чимось відірваним від реальності, а концентрованим продуктом досвіду, знань, навичок та інноваційних ідей команди.

Кінцевим продуктом сесій стратегічного планування є документ «Стратегія компанії». Наступним завданням засновників / власників – донести своє бачення   стратегії до ТОП менеджменту Компанії, які несуть відповідальність за її впровадження і реалізацію. Завдання ТОП менеджерів – донести стратегію до кожного співробітника компанії, так звано «заразити» цілями та надихнути.

ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ У НАШИХ КОНСУЛЬТАНТІВ!

+38 (044) 35 459 77

info@h-art.com.ua