Організаційна структура – це склад, взаємодія, підпорядкованість, а також розподіл відповідальності і повноважень всередині організації. Орг. структура визначається виходячи з цілей діяльності Компанії та необхідних для досягнення цих цілей підрозділів, що виконують чітко визначені функції і досягають очікувані результати діяльності.

Орг. структура та орг. модель відображають світогляд, цінності та стратегію, анонсовану власниками Компанії.


Проектування оптимальної структури та бізнес моделі, яке здійснює H-ART спільно з експертами з боку Клієнта, базується на глибинному розумінні стратегії, цілей, ключових продуктів діяльності, довгострокових і короткострокових перспектив розвитку, стадій розвитку Компанії та її організаційній культурі.

З нашої точки зору, оптимальна структура Підприємства:

 1. Відображає стратегію і цілі підприємства.
 2. Дає точне розуміння областей відповідальності і ключового функціоналу підрозділів.
 3. Визначає результат (продукт), який очікується від кожного підрозділу, керівника і працівника.
 4. Є живим організмом, що розвивається сам по собі та виконує ряд обов’язкових функцій, починаючи від «ідеї», юридичної оболонки, організації персоналу, маркетингу і продажів, обліку, безпосередньо виробництва і його забезпечення, контролю якості продукту і внутрішніх процесів, завершуючи розвитком / масштабуванням бізнесу.
 5. Розширює права і можливості співробітників, дозволяє виявляти самостійність і ініціативу в отриманні очікуваного результату / продукту.
 6. Визначає взаємозв’язок і комунікаційні потоки між підрозділами, керівниками і співробітниками.
 7. Відповідає критеріям «логічності» і «послідовності» – виключає заплутаність і безглузде дублювання функціоналу.
 8. Є динамічним інструментом, видозмінюється з урахуванням виникнення нових потреб, напрямків діяльності, зміни стратегії з боку засновників.

У нашому розумінні орг.структура і орг.модель – це «тонке налаштування», яке дозволяє Компанії досягти поставлених стратегічних цілей за рахунок збалансованості, комплексності та логічності.

Розробка оптимальної структури і моделі тісно пов’язана з модернізацією бізнес процесів.

Модернізація / оптимізація бізнес-процесів – це комплекс процедур, спрямованих на вдосконалення діючих процесів на підприємстві, а також розробку і впровадження нових при необхідності. В ході проведення робіт діючі процеси позбавляються від явних недоліків, в результаті чого починають проходити з меншими затратами праці та більшою ефективністю. Оптимальні бізнес процеси лежать в основі оптимальної організаційної моделі.

Базовий перелік бізнес-процесів, який підлягає аналізу та оцінці ефективності,  при необхідності, подальшій модернізації:

 • Управління персоналом
 • Маркетинг і управління продажами
 • Облік і звітність
 • Управління фінансами
 • Закупівля
 • Планування і забезпечення виробництва
 • Управління асортиментом
 • Логістика
 • Управління якістю
 • Розширення і розвиток
 • Управління ефективністю

* Для кожної компанії ми визначаємо індивідуальний набір бізнес-процесів, які підлягають модернізації на основі попереднього аудиту.

 

Затверджена орг.структура і модель використовуються як «проектна документація» для зміни бізнесу. Наприклад, сама орг.структура модифікується до штатного розпису, на підставі якого проводиться реструктуризація підрозділів, проводяться переведення співробітників з посади на посаду. Відкриття вакансій є підставою для пошуку і підбору співробітників, що володіють потрібними компетенціями, знаннями, навичками і досвідом. Для забезпечення нових підрозділів або напрямів бізнесу закуповується нове обладнання і необхідні засоби виробництва, впроваджуються нові інформаційні системи.

Якщо підприємство хоче поліпшити результати своєї діяльності, знизити витрати, скоротити довжину виробничого циклу, мінімізувати кількість управлінських помилок або збільшитись, модернізація структури і бізнес-процесів допоможуть у вирішенні всіх цих проблем і запровадить надійну базу для подальшого розвитку бізнесу.

ДІЗНАЙТЕСЬ БІЛЬШЕ В НАШИХ КОНСУЛЬТАНТІВ!

+38 (044) 35 459 77

info@h-art.com.ua