Управлінський і кадровий консалтинг — це один із пріоритетних напрямків діяльності компанії H-Art.  Багато підприємців стикаються з тим, що для розвитку бізнесу недостатньо просто залучати інвестиції, аналізувати ринок і обирати вигідні позиції на ньому. Звичайно, від цього багато в чому залежить успіх, але величезне значення мають кадри і налагоджена система взаємодії з персоналом.

В рамках послуги управлінського і кадрового консалтингу в Україні наша компанія допоможе вам:

  • Сформувати стійку і грамотну організаційну структуру;
  • Вибудувати ефективну систему взаємопов’язаних бізнес-процесів;
  • Сформувати ефективну кадрову політику, тісно пов’язану зі стратегічними завданнями бізнесу;
  • Розробити систему просування продукції, її збуту і дистрибуції;
  • Створити якісний клієнтський сервіс.

Ми часто працюємо з клієнтами, персонал яких, на їхню думку, надмірно завантажений роботою, і через це страждає ефективність компанії. Насправді в більшості випадків ефективність роботи знижується не через високі обсяги роботи, а внаслідок недостатньо налагоджених інформаційних потоків і взаємовідносин між співробітниками.

Помилки при побудові професійної організаційної структури заважають роботі інших адміністративних інструментів і ускладнюють втілення ефективних управлінських рішень.

Ми оцінимо кадрові можливості вашої компанії і на основі отриманих даних розробимо критерії оцінки результативності роботи персоналу. Також послуга управлінського і кадрового консалтингу має на увазі розробку та оптимізацію документів для взаємодії з співробітниками, підвищення ефективності системи управління кадрами, підвищення компетентності керівників.

Більше інформації про послугу отримуйте на безкоштовній телефонній консультації.