МЕТА БІЗНЕС АУДИТУ

На основі отриманих від Замовника даних про стратегію Компанії, її структуру, організаційну модель, ключових бізнес процесах, системи обліку та управління фінансами, використовуваних інструментах управління персоналом і Компанією, а також проаналізувавши ключові показники ефективності діяльності, і порівнявши їх з ринковими орієнтирами, сформувати детальний План модернізації, спрямований на:

 • підвищення продуктивності;
 • зниження витрат (контроль);
 • досягнення поставлених цілей.

Мал. Область аналізу проведення бізнес аудиту

Основні етапи РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС АУДИТУ

Етап 1. Збір інформації на території Замовника і подальший аналіз

Аналіз стратегії компанії:

 • Задум (мета існування) Компанії
 • Сильні сторони компанії – співробітники, продукт, технології, інновації
 • Особливості та конкурентні переваги продуктів
 • Бачення на найближче майбутнє
 • Цінності Компанії
 • Очікуваний результат діяльності Компанії
 • Ключові (стратегічні) завдання на найближчі 3 роки
 • Фінансові цілі на періоди
 • Аналіз структури і орг. моделі Підприємства: оцінка логічності, комплексності, відповідності стратегії компанії.
 • Аналіз основних бізнес-процесів підприємства, алгоритму та логічності їх побудови. Оцінка рівня їх інтенсивності та ефективності шляхом збору інформації про взаємодію, оцінки дублювання функцій і порівняння з ринковими показниками (структура, правила реалізації ключових процесів, правила розподілу функціоналу і відповідно завдань і робіт, рівень автоматизації базових «точок контролю»).
 • Аналіз системи обліку і звітності (повнота, комплексність, доступність, рівень автоматизації).
 • Аналіз системи управління фінансами (бюджетування і планування, контролінг).
 • Аналіз системи управління Компанією – використовувані методики та інструменти.
 • Аналіз функції HR (наявність стратегії управління персоналом, наявність ключових компонентів, рівень їх ефективності та розвиненості). В тому числі, аналіз ключових HR метрик.
 • Аналіз ефективності роботи персоналу. Оцінка рівня почного навантаження, шляхом збору інформації про обов’язки (інтерв’ю), проведення вибіркових замірів ключових процесів порівняння отриманих результатів з кількісними ринковими показниками.
 • Аналіз залучення персоналу. Оцінка проводиться шляхом опитувань або фокус-груп.
 • Оцінка системи оплати праці, компенсацій і пільг. Порівняльний аналіз відповідності заробітних плат працівників, правил преміювання з ринковими орієнтирами.
 • Оцінка існуючих ключових статистичних (економічних) показників підприємства, порівняння з ринковими / галузевими показниками.
 • Визначення можливих резервів для оптимізації витрат, або реорганізації, які будуть спрямовані на збільшення доходу, дивідендів акціонерів (повернення інвестицій) і посилення діючих мотиваційних програм для співробітників.
 • Визначення потенціалу розвитку підприємства.

Етап 2. Формування:

 1. Звіту за результатами бізнес-аудиту;
 2. Плану модернізації (послідовний виклад етапів і завдань, які необхідно реалізувати, для того щоб досягти розрахункових цільових показників).

Етап 3. Презентація результатів проведеного аналізу з проясненням всіх виникаючих питань Замовнику. Планування робіт по подальшому впровадженню оптимальних рішень (рекомендації за результатами аудиту).

ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ

Чи проводите Ви при наданні послуги аудит бухгалтерії підприємства?

Ні. Це завдання аудиторських компаній.

Чи проводите Ви при наданні послуги оцінку роботи юридичного підрозділу?

Ні. Це завдання аудиторських компаній.

Бізнес аудит – це окрема послуга, або послуга, яка передує консалтинговим проектам?

Безумовно, будь-яка проектна діяльність нашої компанії починається з проведення бізнес аудиту (оцінки ефективності діяльності підприємства Клієнта). Така послідовність обумовлена ​​тим, що ми не пропонуємо універсальних рішень, а підходимо до кожної компанії індивідуально, з одного боку, зберігаючи і посилюючи існуючі інструменти, і з іншого боку привносячи новий досвід в методи управління діяльністю підприємства.

Однак, бізнес-аудит – це окрема послуга. По завершенню бізнес-аудиту ми надаємо комплексний звіт за результатами аудиту, в якому вказуємо проблематику, можливі рішення, надаємо механіку реалізації рішень, а також План модернізації. Замовник може прийняти рішення про самостійне впровадження Плану модернізації, і, при необхідності, отримувати консультації від фахівців «H-ART».