ГОСТЬОВИЙ ВІЗИТ – це послуга, яка передує формуванню Комерційного пропозиції.

ГОСТЬОВИЙ ВІЗИТ передбачає експрес оцінку діяльності підприємства за напрямками:

  1.  Організаційна модель та ключові бізнес-процеси
  2.  Система обліку та звітності (повнота, комплексність, рівень автоматизації)
  3. Система моніторингу показників і корекції діяльності
  4.  Система управління фінансами
  5.  Ефективність процесів управління
  6.  Рівень залученості, задоволеності і мотивації персоналу

 

ЦІЛІ ГОСТЬОВОГО ВІЗИТУ

  1.  отримати базову інформацію про потреби компанії в модернізації орг.моделі, ключових процесів організації та основних інструментів управління;
  2.  виявити основні «вузькі» місця (проблемні області), і визначити пріоритетність в їх усуненні;
  3. сформувати базову Комерційну пропозицію, що відповідає потребам Клієнта.

ЯК ПРОВОДИТЬСЯ ГОСТЬОВИЙ ВІЗИТ

Консультант компанії «H-ART» приїжджає на територію підприємства Замовника, і далі:

1) Проводить інтерв’ю з Ключовим Замовником – власником, або СЕО бізнесу з метою отримання інформації про його / її запитах, баченні проекту, стримуючих факторів розвитку та потребах.

2) Проводить інтерв’ю з ключовими співробітниками з метою отримання інформації про логіку основних бізнес процесів, бачення «вузьких» місць з боку ключових співробітників.

3) Проводить інтерв’ю з Фінансовим директором з метою отримання інформації про повноту обліку і рівня автоматизації.

4) Проводить інтерв’ю з HR Директором / менеджером з персоналу з метою оцінки ефективності HR-процесів.

5) Проводить швидкі фокус групи / опитування персоналу для визначення рівня залученості ключових співробітників.

Гостьовий візит триває від 4 годин до 3 днів в залежності від розмірів організації і складності ключового бізнес процесу.

За фактом проведення гостьового візиту консультант формує і направляє Замовнику запит про отримання інформації, в тому числі, ключові KPIs, виражені в процентному співвідношенні (% товарних втрат, % виконання планів продажів, % маржі, % Food cost.

За фактом отримання базової інформації від Клієнта, консультант проводить додатковий аналіз (порівняння з ринковими показниками, динаміка, тренд) і формує Комерційну пропозиці., в якій описані основні області, які потребують модернізації, план модернізації і очікуваний економічний ефект від впровадження проекту.

 

ГОСТЬОВИЙ ВІЗИТ – це «фільтр», який дозволяє Клієнту зрозуміти, наскільки добре консультант визначив ключові проблемні місця бізнесу, а також наскільки запропонований план дій (проект, описаний в Комерційній пропозиції) відповідає баченню Замовника.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Ми гарантуємо конфіденційність отриманої під час гостьового візиту інформації, що фіксується в Договорі про конфіденційність з Замовником.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ

Гостьовий візит проводиться безкоштовно в м.Києві. Для інших міст гостьовий візит проводиться за собівартістю (проїзд + витрати на відрядження).