ПОПЕРЕДНІ ВИМОГИ ДЛЯ РОЗРОБКИ СИСТЕМИ KPI

  1. Наявність стратегії, актуальних цілей і завдань Компанії.
  2. Наявність затвердженої структури Компанії, з чітким закріпленням областей відповідальності, функціоналу, а також результатів діяльності підрозділів.
  3. Оптимальні ключові бізнес-процеси.

КРОКИ ПРОЕКТУ

1.  Формування «дерева цілей» і показників ефективності на основі затвердженої стратегії: каскад цілей 2-го, 3-го, 4-го рівнів – до рівня операційного менеджменту (керівників відділів, служб).
2. Формування збалансованої системи показників, що визначає досягнення цілей (KPI).
3. Визначення квот – бюджети / нормативи / ліміти – по кожному з показників на рівні «рік – квартал – місяць».
4. Формування Правил формування KPI і підготовка технічного завдання (ТЗ) для автоматизації та візуалізації показників (автоматичне / напівавтоматичне формування, консолідація зводу, візуалізація у вигляді статистик «плановий показник (мета) – фактичний показник» в тимчасовому діапазоні).
5. Допомога і участь в тендері та відборі ІТ Підрядника для реалізації автоматизації.
6. Впровадження розроблених Правил формування KPI в документообіг і життєдіяльність компанії шляхом роз’яснення співробітникам – учасникам правил збору \ відображення даних, – ролей і технології роботи з даними (моніторинг – аналіз – корекція).
7. Організація оптимальної роботи Керівних співробітників на щотижневій ритмічній координації – щотижнева робота з Dashboard; планування спільної поточної діяльності керівними співробітниками. Для чого:
– Описуються правила проведення Координаційної Ради.
– Реалізується робота щотижневого Координаційної Ради.
– Реалізується щомісячне підведення підсумків і фінансових і нефінансових результатів (звітів). Оцінка виконаних робіт і узгодження (координація) завдань на поточний місяць.

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ

  • Описані завдання, фінансові цілі стратегії розвитку
  • Описане Древо цілей, перелік KPI, оцінка встановлених цілей
  • Розроблене технічне завдання для автоматизації та візуалізації показників
  • Описані і впроваджені правила проведення щотижневого збору Координаційної Ради
  • Візуалізований Dashboard (показники визначені Стратегією розвитку)
  • Наступним кроком після реалізації проекту «Система управління на основі KPIs» ми рекомендуємо впровадження оптимальної системи оплати праці (преміювання та де преміювання) працівників.

ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ У НАШИХ КОНСУЛЬТАНТІВ!
+38 (044) 35 549 77
info@h-art.com.ua